ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གསར་འགོད་པ་ཡང་བསྐྱར་རྒྱང་སྐྱོད་ལམ་དུ་སྐྱོད་པ་བརྗོད་གཞི་ཡིན་པའི་བཅར་འདྲིའི་བྱ་འགུལ་ལ་མཛུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་གནང་།

སྒོས་སུ་དོ་སྣང་།
བོད་ཁུལ།
རྒྱལ་ནང་།
རྒྱལ་སྤྱི།
青海藏文报
  • 人民日报藏文版
  • 西藏日报广告
སློབ་གསོ།
རིག་གནས།
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
གླིང་སྒྲུང་།
སྲིད་ཁྲིམས།
དཔལ་འབྱོར།
གནས་སྐོར།
པར་མཛོད།